Det med småt

Afmelding på hold skal ske senest 3 timer før timens start. Såfremt du har tilmeldt dig hold, du ikke møder op til, koster det den pris, du skulle have givet for holdet. Et klip, en gang eller en dag, alt efter medlemskab. Såfremt bestemmelserne herover beskrevet ikke er nok til at undgå unødvendig tilmelding til hold, har LeneS til hver en tid ret til at ændre disse bestemmelser til eventuel bødesystem. Ved afmelding til sundhedsforløb eller personlig træning skal afmelding ske senest 24 timer før, ellers vil der blive faktureret fuldpris.

LeneS skal på intet tidspunkt tilbagebetale for købte medlemskaber, forudbetalte lektioner eller lignende. Uanset årsag til, at aktiviteterne ikke gennemføres. Det er alene købers ansvar at, det købte bliver anvendt. Alle medlemstyper er gældende i max 6 mdr. Medmindre man laver særlig aftale om længerevarende medlemskab, f.eks. årsabonnement.

Ved tilmelding og/eller deltagelse på samtlige aktiviteter og træning i LeneS samtykker du samtidig, at deltagelse er på eget ansvar. LeneS har intet ansvar for hverken materialer, personskader eller andre omkostninger du, måtte have ved deltagelse i aktiviteter i LeneS. Ovenstående gælder både aktiviteter, der foregår på Niels Bohrs vej 2, såvel som ved aktiviteter andre steder arrangeret af LeneS. Ved deltagelse og tilmelding til aktiviteter og træning hos LeneS samtykker du samtidig til, at du ikke fejler noget fysisk, der kan være årsag til, at du ikke burde deltage i træning eller andre aktiviteter. Din læge har ikke frarådet dig at træne. Du har ikke haft brystsmerter under aktivitet eller i hvile. Du har ikke følt dig svimmel eller været besvimet. Du har ikke forhøjet blodtryk eller tager noget medicin, der har betydning for din deltagelse. Ved deltagelse samtykker du samtidig til, at du ikke har ledproblemer, der kan forværres ved træning. Hvis du er gravid, har du pligt til at informerer instruktøren om dette, du bære selv alle, ansvaret for den risiko, din deltagelse måtte have for din graviditet. Ved din deltagelse samtykker du til, at der ikke er noget ved dit helbred, der står i vejen for din sikkerhed ved deltagelse og samtykker til, at du selv bærer hele ansvaret. Du har selv ansvaret for at sige fra over træning, der bliver for hårdt eller som du kan mærke belaster din krop uhensigtsmæssigt. LeneS har ikke en forsikring, der dækker dig, derfor er det altid på eget ansvar at agerer efter instruktion fra LeneS’ medarbejdere.

Træning

Behandling

Information