Handelsbetingelser

 1. Når du afgiver en ordre
  Når du har afgivet en ordre online, vil vores system automatisk sende dig en bestillingsoversigt via e-mail. Bindende ordrebekræftelse sendes til dig via e-mail.
 2. Holdtræning med automatisk fornyelse: 1. betaling dækker resten af løbende måned, herefter trækkes der automatisk DKK 415,- den 1. hver md. Afmeldelse af denne ydelse sker ved online afmelding eller email til workout@lenes.studio. Ved afmelding trækkes næste første i mdr.
 3. Annullering af ordre
  Med mindre andet er angivet, er ordren endelig og kan ikke annulleres.
 4. Priser
  Alle angivne priser er i danske kroner, DKK. Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.
 5. Betaling
  Betaling for bestilt medlemskab eller træningsforløb kan ske online ved brug af betalingskort. Online betaling transmitteres krypteret mellem kunde og webshoppen. Der kan benyttes Dankort, Visakort, Mastercard og Maestro kort.
 6. Forbehold og ansvarsfraskrivelse
  LeneS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure.
 7. Fortrydelsesret
  Der kan ved køb af medlemskab eller træningsforløb ikke påberåbes fortrydelsesret.
 8. Kundeservice og ejer af webshop
  LeneS, Niels Bohrs vej 2, 7100 Vejle
 9. CVR: 30887980
 10. Mail: Info@lenes.studio
 11. Tlf: 28 40 73 33

Under betalingsvikår: beløbet bliver trukket fra kundens betalingskort ved kundens godkendelse af betaling.

Træning hos LeneS forudsætter, at man er 15 år eller derover, medmindre man kun deltager på et målrettet børnehold.

• 1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan LeneS forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til LeneS.

• 2 Medlemsbetingelser

LeneS kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op under nyheder i bookingsystemet.

• 3 Varighed/Medlemskab


Klippekort skal benyttes inden for 10 mdr. Såfremt klippene af en eller anden årsag ikke kan nå at blive brugt inden for de 10 mdr, kan man ansøge om forlængelse såfremt denne ansøgning fremsendes inden klippenes udløb. Ansøgningen om forlængelse sendes til info@lenes.studio
LeneS forbeholder sig retten til at indfører PBS betaling ved behov. På nuværende tidspunkt benyttes PBS ikke. Ved PBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
PBS medlemskab er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. PBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. PBS medlemskabet bliver opkrævet med et gebyr på 25kr.

Automatisk fornyelse af 1 mdr medlemsskab afmeldes ved at klikke ydelsen fra på brugeren. afmeldelse er løbende måned plus en mdr.

Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, pauseres eller refunderes, det slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. Medlemmet skal selv aktivt generhverve medlemsskabet.

• 4 Opsigelse

Kontant medlemskab og lukkede forløb kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Medlemsskaber med automatisk fornyelse, kan opsiges pr løbende måned plus en måned. Medlemsskabet stoppes ved at afmelde online i flexybox eller ved at skrive en mail til info@lenes.studio

Opsigelsesfristen for PBS medlemskab er inden d. 15 i den pågældende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til LeneS, hvis LeneS på et tidspunkt vælger at indføre PBS.

• 5 Prisændringer

LeneS forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

• 6 Fremmøde og tilmelding til hold kan ske helt op til holdstart på kundecomputeren i centeret. Afmelding kan udelukkende foregå senest 3 timer inden holdstart via internettet eller på kundecomputeren i centeret. Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det 1 klip eller 1 dag på abonnementskort pr. gang som opkræves automatisk. Ved oprykning fra venteliste til hold modtager du en sms. På nuværende er dette system ikke til udgift deltageren. Omkostninger ved dette system kan ændres og blive opkrævet via øget medlemsskabet eller anden opkrævning. I så fald vil det blive udsendt på nyhedsmail forud for opkrævning

• 7 Ledige pladser

LeneS kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

• 8 Værdigenstande

Det er eget ansvar at opbevare værdigenstande forsvarligt, idet LeneS ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

• 9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af LeneS] er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. LeneS tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Du er ligeledes selv ansvarlig for at opnå eventuelle ønskede trænings resultater

• 11 Ferie

Et medlemskab kan ikke sættes i bero.

• 12 Hold udbud

LeneS har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

• 13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

• 14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

• 15 Opdatering af kontodata

Ved kontakt til LeneS kan kontooplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan LeneS uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

• 16 Særligt for bootcamps og lukkede forløb

Lukkede forløb og BootCamp er en særlig tilbudspakke og kan ikke deles op med tilbudspriser. Såfremt der opstår en situation så LeneS kun kan tilbyde dele af forløbet (f.eks ved nedlukning pga corona eller lignende uforskyldte situationer) betales efter den aktuelle prisliste og der kan da ikke opnåes rabat. En enkelt BootCamp time beregnes efter timepris på 250 kr. pr time for lukkede hold, 440 kr. pr md. for holdtræning, 1995 kr. for kostplan og 75 kr. for vejning og herefter beregnes rabatten. BootCamp-hold og lukkede hold sælges kun som hele forløb som LeneS udbyder som hele pakker. dvs det er ikke muligt at købe lektionerne enkeltvise. Ved køb af lukkede forløb og BootCamps forpligter du dig til at bede om alternative øvelser hvis de foreviste øvelser ikke passer til din krop. Du er selv ansvarlig for at møde op på de fastlagte tidspunkter og yde dit bedste. Du er selv ansvarlig for at opnå dine målsætninger. Der ydes ingen former for kompensation for træning du ikke deltager i. Al træning er på eget ansvar.

• 17 Særligt for Personlig træning

Ved indgåelse om aftale om personlig træning aftales faste ugedage for afholdelse af lektionerne der altid er 50 min, på forhånd.
 Hvis enten klienten eller træneren er forhindret gives besked hurtigst muligt. Hvis træneren er forhindret vil der enten blive tilbudt en anden træner eller at få den pågældende træning i enden af det aftalte forløb. Afbud fra klientens side skal afgives minimum 24 timer før den pågældende aftale, ellers mistes træningen. 10 aftalte træninger skal afholdes inden for 4 mdr efter aftalen. Ved akut opstået sygdom, kan træningen flyttes hvis det er muligt for begge parter.

• 18 Særligt for Personlig træning i lille gruppe.

Ved indgåelse af aftale om personlig træning i lille gruppe. Aftales træning for hele gruppen i en aftalt periode typisk 6 uger. Hvis man er forhindret til en træning mistes retten til denne træning. Der ydes ikke kompensation for træninger man ikke deltager i. eventuelt afholdelse af ferie eller lignende aftales kollektivt for hele gruppen.


Persondatapolitik

– Dataansvarlig-
 
LeneS er dataansvarlig.
Kontaktoplysninger:
Niels Bohrs Vej 2
Tlf. 53 82 73 33
E-mail: info@lenes.studio

Vi håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. LeneS indgår aftale med klienter vedr. træning og laserbehandling

Når en klient, bestiller og køber én eller flere af LeneS’ serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til LeneS, giver denne samtidig sit samtykke til, at klientens personoplysninger kan behandles af LeneS. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som klienten afgiver til LeneSi forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftale om træningsforløb.


– LeneS indsamling af personoplysninger- 

Personoplysninger indsamles af LeneS på følgende vis:

Når en klient – eller en repræsentant for denne – laver en bookning, indhenter tilbud på et forløb, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til LeneS.

Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.

Ved køb af klippekort og abonnements via LeneS hjemmeside.

Fra sociale medier.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.


– Den registreredes rettigheder –

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede klienter følgende rettigheder:

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger LeneS behandler om den registrerede

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, LeneS har om den registrerede

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som LeneS har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som LeneS ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme.


 
– Sikkerhed og deling af personoplysninger –

LeneS beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos LeneS, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. Vi kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

 – Billede og filmmateriale-

LeneS tager af og til billeder og film af undervisningen i LeneS, dels til brug på sociale medier som reklame og information. Dels til læring internt i LeneS. Ved deltagelse på hold i LeneS inviljes der automatisk til brugen af disse medier. Der er altid muligt af frabede sig benyttelse af film og billedmateriale. Dette skal gøres umiddelbart efter optagelse hvis muligt. Det er altid muligt at bede om at få fjernet et billede eller film af dig.


– Cookies –

LeneS anvender cookies.

Træning

Behandling

Information